LC Plastic AB

Tips formsprutad plast

Enkla råd och läsning om formsprutad plast.


Konstruktion

Generella råd för konstruktion av formsprutade plastdetaljer (oavsett antalet komponenter plast).
 1. Mer eller mindre tvingande:
  1. Alla mått & toleranser nominella
  2. Använd inte osymmetriska toleranser (ökad kostnad verktygskonstruktion och risk för fel)
  3. Ange ytfinhet för alla ytor. Undvik fina ytor. Ytorna skapas när verktygets formrum slutbearbetas, vanligen med Fräsning eller Gnistning (EDM), som kan följas av ytterligare behandlingar som Polering, Textur, Etsning, eller Blästring. Ange grövsta möjliga toleranser. Ytfinhet bortom vad en vanlig fräst yta i verktyget klarar adderar kostnader i verktyget.
  4. Korrekta släppvinklar (typiskt 1° till 3°) så att plastbiten kommer ut ur verktyget
   1. Större vinklar för ytor med textur, och för synliga ytor
   2. Där verktygsstål möter verktygsstål används typiskt 5°
    • Undviker gjutskägg och verktygsskador
  5. Godstjocklek jämn och rimlig (sikta på 1 - 3 mm)
   1. Kortare cykeltid i formspruta (dvs lägre styckkostnad)
   2. Bättre plastdetaljer
  6. Plastribbor skall vara tunnare än plastens tjocklek (t)
   1. Tumregel 0,5 to 0,7*t (för att undvika sjunkmärken)
  7. Obrutna ytor
 2. Råd och förbättringar:
  1. Undvik vassa innerhörn på plastdetaljen (svårare att få ut den sprutade biten ur verktyget)
  2. Undvik att använda ribbor:
   • Signifikant merkostnad verktyg
   • Försvårar att få ut den sprutade plastdetaljen ur verktyget
   • Om möjligt provspruta utan ribbor och lägg sedan till dem i efterhand om de visar sig behövas
  3. Undvik höga smala torn på plastdetaljen (ger sämre hållfasthet på plastdetaljen, dyrare verktyg, samt problem med luftinneslutningar vid formsprutning)
  4. Toleransstandarden DIN 16901 (håller sedan 2011 på att revideras) passar bättre för plaster än vanliga ISO-toleranser (avsedda för metaller), även om nivå C ibland kan vara för krävande. Observera att standarden inte säger någonting om plastdetaljernas krympning och förändringar vid ändrad temperatur, svällning i fukt, kemisk påverkan, etc. Den säger inte heller någonting om deformationerna när detaljen belastas.
 3. Verktygstillverkning:
  1. Diskutera med verktygstillverkaren var ingjöten kan placeras (den plats på kaviteten där plastmaterialet trycks in) och hur mycket dessa punkter får synas på den färdiga detaljen. Man kan acceptera det lilla märke som ett vanligt ingjöt ger, eller använda varmingjöt (dyrare verktyg), eller efterbehandla det manuellt eller med robot (dyrt för varje detalj).
  2. Skicka verktygstillverkaren filer med 3D-solider i format enligt följande prioritetsordning (IGES vanligt, MEN ger ofta tillverkaren onödiga praktiska problem)
   • 1. Parasolid (*.x_t), 2. STEP, 3. ASIS, 4. IGES
  3. Diskutera de tilltänkta produktionsvolymerna med verktygstillverkaren. Upp till några tusen plastdetaljer ger Prototypverktyg vanligen den bästa ekonomin. Antalet kaviteter i verktyget (för en sprutcykel med verktyget ger varje kavitet ett exemplar av detaljen) kan påverkar produktionsekonomin starkt. Beroende på volymen kan man välja verktygsmaterial (t.ex. seghärdat stål) och efterbehandlingar (t.ex ythärdning) för olika verktygslivslängd (sprutcykler) och verktygskostnad (tillverkning och underhåll).

Läsning

Några lästips (ISO-dokumentet på slutet ger plastterminologi på svenska, engelska och tyska).
 1. Artiklar och introduktioner för konstruktörer:
  1. "Konstruktionstipsens 10 i Topp", Plastforum nr 9, del 2, 2002 (Plastnet)
  2. "PIR Plastskola", Plastinformationsrådet
  3. "Design Guides for Plastics", Clive Maier, Econology Ltd (PRW)
  4. "Mycket på en gång - Formsprutning med flera färger och funktioner", från "Bearbetning från A till Ö", Plastforum nr 2, 2005 (Plastnet)
 2. Böcker konstruktion plast och formsprutning:
  1. "Konstruera i plast", Berggren (Adlibris)
  2. "Producera i plast", Strömvall (Adlibris)
  3. "Arburg Practical Guide to Injection Moulding", Goodship (Amazon)
  4. "Plastic Part Design for Injection Molding: An Introduction", Malloy (Amazon)
  5. "Injection Molding Alternatives: A Guide for Designers and Product Engineers", Avery (Amazon)
  6. "Designing Plastic Parts for Assembly", Tres (Amazon)
 3. Böcker flerkomponentformsprutning:
  1. "Multi-Material Injection Moulding", Goodship & Love (Amazon)
  2. "In-Mould Decoration of Plastics", Goodship & Love (Amazon)
 4. Referens:
  1. "SS-ISO 12165 / Tools for moulding -- Components of compression and injection moulds and diecasting dies -- Terms and symbols (Svenska, English, Deutsch) / Formverktyg - Termer och symboler", SIS Industriteknik (SIS Förlag)

Tillbaka till LC Plastic hemsida.